امام خامنه اي : کنگره شهداي دانشجو ، ادامه حرکت جهادي و ادامه شهادت است.

شهید محمدمهدی تبرایی

  • نام دانشگاه:علوم پزشکی مشهد
  • رشته تحصیلی:علوم آزمایشگاهی
  • محل شهادت: مسیراعزام به جبهه
  • محل زندگی:سبزوار
زندگي نامه دانشجوي شهيد محمد مهدي تبرايي شهيد حاج مهدي تبرايي در ساعت 10 صبح روز عيد غدير سال 1336 در سبزوار در يك خانواده مذهبي به دنيا آمد و خانواده را به عنوان اولين ...
ali